Industriflyttning

BMI har genom åren flyttat många olika typer av maskiner mellan olika industrier i Europa. Oftast innebär flyttningen demontering i transporterbara enheter.

När maskinernas olika transportenheter ankommit till installationsplatsen ombesörjer BMI oftast den interna transporten på montageplatsen fram till det förberedda och kontrollmätta fundamentet där enheterna monteras samman och ibland kompletteras med byte till nytillverkade delar på grund av samtidig renovering eller modernisering.

BMI är en aktiv part och leder hela flyttprocessen fram till att industriutrustningen är testad och i full produktion efter genomförd flyttning.

Industriflyttning