Reparationer

BMI kallas frekvent in för att reparera olika typer av industrimaskiner och utrustning inom process och produktionsindustri. Bland de mer vanligt förekommande uppdragen finns emballeringsmaskiner, pappersmaskiner, valsanläggningar etc.

 

Uppdragen kan vara planerade industristopp men även akuta haverier som kräver en snabb insats av kompetent personal med ändamålsenlig utrustning. Som alltid vid reparationer inom producerande industri är tiden den mest kritiska faktorn för att snarast möjligt komma i produktion igen. När det bedöms ändamålsenligt tas den havererade enheten till verkstaden i Bengtsfors för att underlätta arbetet och dra nytta av verkstadens olika specialutrustning.

Reparationer