Konstruktion

BMI har sedan en lång tid tillbaka ett etablerat samarbete med erfarna konstruktörer och specialister. Dessa bistår med den specialkompetens som efterfrågas beroende på kundernas behov. Vi konstruerar de lösningar som krävs efter gällande normer och myndighetskrav.

 

Våra konstruktörer deltar med sitt kunnande för att verifiera konstruktionens utförande och integritet under utförandeprocessen. Detta säkerställer att slutprodukten når upp till ställda krav och dess funktionella mål.

 

Våra externa resurser inkluderar även kompetens som gör att vi kan finna de samarbetsformer som gagnar projektet bäst samtidigt som vi bistår med kvalificerad kompetens för upprättande av tidsplaner, kontrollprogram, slutdokumentation etc.